roe-grafik-vn-development-1018-500px.jpg

Sự tiếp tục phát triển tốt của
Công Ty Roeders Việt Nam

Năm 2018 vẫn sẽ là một năm tăng trưởng mạnh mẽ của Roeders Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại tổng số nhân viên của Roeders Việt Nam đã hơn 100 người. Do nhu cầu mạnh mẽ từ các khách hàng ngoài Tập đoàn Roeders doanh thu của Công Ty sẽ vượt hơn 5 triệu USD.

 
©2019 Röders GmbH