Liên hệ

 
Liên hệ về cơ hội nghề nghiệp và thông tin chung

Người liên hệ: Quách Ngọc Tú
E-mail: quach.tu@roeders.vn
Điện thoại: 028 3 765 6327

ms-tu-140x166px.jpg
 
mr-jung-144x166px.jpg
Liên hệ xưởng gia công cơ khí chính xác

Người liên hệ: Jung Simon
E-mail: jung.simon@roeders.vn
Điện thoại: 028 3 765 6327

 
Liên hệ xưởng sản xuất kim loại tấm

Người liên hệ: Kluessendorf Soenke
E-mail: kluessendorf.soenke@roeders.vn
Điện thoại: 028 3 765 6327

mr-soenke-kluessendorf-140x166px.jpg
 
Liên hệ xưởng sản xuất khuôn thổi PET

Liên hệ Trưởng phòng kinh doanh
Người liên hệ: Võ Lê Hồng Sơn Trà
E-mail: vo.tra@roeders.vn
Điện thoại: 028 3 765 6327

vo-le-hong-son-tra-140x166px.jpg
 
mrs-trinh-thi-thuy-ngan-140x166px.jpg
Liên hệ Trưởng phòng mua hàng

Người liên hệ: Trinh Thi Thuy Ngan
E-mail: trinh.ngan@roeders.vn
Điện thoại: 028 3 765 6327

 
mrs-thao-0819-img-0619.jpg
Liên hệ Trưởng phòng Xuất nhập khẩu

Người liên hệ: Lê Thị Kim Thảo
E-mail: le.thao@roeders.vn
Điện thoại: 028 3 765 6327

 
Địa chỉ và số Fax của Công Ty Roeders Việt Nam:

Công Ty TNHH Roeders Việt Nam
Lô B58/II – B59/II, Đường 2E,
Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc,
Xã Vĩnh Lộc A
Huyện Bình Chánh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Fax: +84 8 3765 6329

©2019 Röders GmbH