LIÊN HỆ VỚI ROEDERS VIỆT NAM

Roeders Việt Nam là nhà máy sản xuất công nghệ cao cho công ty Roeders Đức.

Liên hệ

Tel. +84 8 3765 6327
Fax +84 8 3765 6329
E-mail info@roeders.vn
Người liên hệ: Mr. Thomas Schroeder

 

Roeders Vietnam Co., Ltd.
Lot B58/II – B59/II, Road 2E,
Vinh Loc Industrial Park,
Vinh Loc A Commune
Binh Chanh District
Ho Chi Minh City, Vietnam

©2019 Röders GmbH